MR. SIMONE DUURLAND


FAMILIERECHT ADVOCAAT


Echtscheiding, einde samenleving, gezag, omgang, alimentatie, hoofdverblijf, ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing

WG-PLEIN 376,

1054 SG AMSTERDAM

M 06-44 234 5 96

E INFO@DUURLANDADVOCAAT.NL

KVK 51934620


P RIVACY STATEMENT MR. S. DUURLAND ADVOCAAT : Persoonsgegevens die via deze website (of via andere kanalen) worden verzameld, worden door Mr. S. Duurland Advocaat alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze hebt verstrekt. Verwerking van Persoonsgegevens gebeurt op een manier die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. De verwerking van uw persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomst ter zake juridische dienstverlening en het beheren van de daaruit voortvloeiende (klant)relaties. Uw persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk is bewaard om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden van de verwerking te realiseren. De gegevens worden alleen in Nederland/ in de EU/EER verwerkt. De gegevens worden nimmer verstrekt aan bedrijven of organisaties in derde landen. Als u persoonsgegevens heeft verstrekt via de website of via een ander kanaal, dan heeft u het recht om deze gegevens op te vragen en in te zien. Wenst u dat uw gegevens aan u worden overdragen of wilt u dat uw persoonsgegevens in het geheel verwijderd worden? Dat kan uiteraard ook. Stuur in alle gevallen een email met uw verzoek naar info@duurlandadvocaat.nl

Stichting Derdengelden:Mr. S. Duurland Advocaat heeft geen speciale rekening waar de voor de cliƫnten bestemde derdengelden naar toe dienen te worden overgemaakt.

Algemene voorwaarden: Op de dienstverlening zijn algemene voorwaarden van toepassing waarvan u Een afschrift kunt opvragen: per mail naar info@duurlandadvocaat.nl